Συμβουλευτικός Όμιλος KCG παρέχει τις υπηρεσίες εξήγησης των θεμάτων που σχετίζονται με την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης των προϊόντων στην επικράτεια τη

Οι δυνατότητές μας

Συμβουλευτικός Όμιλος KCG παρέχει τις υπηρεσίες εξήγησης των θεμάτων που σχετίζονται με την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης των προϊόντων στην επικράτεια της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (Ρωσία, Αρμενία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιζία) με πλήρη ανάλυση της κατάστασης αγοράς και επιλογή καλύτερων λύσεων για έκδοση των εγγράφων χωρίς άνοιγμα του αντιπροσωπευτικού γραφείου εντός της Ρωσίας και της Τελωνειακής Ένωσης της ΕΟΕ.

Συνεργαζόμαστε επιτυχώς με οργανισμούς πιστοποίησης, φορείς της Ρωσικής επιτήρησης καταναλωτών, Ινστιτούτα σχεδιασμού, οργανώσεις εμπειρογνωμόνων, εργαστήρια, επιστημονικά ιδρύματα. Μαζί με τους εταίρους μας θα σας βοηθήσουμε να βρείτε καλύτερη λύση για την υλοποίηση των έργων σας στη Ρωσία και την Τελωνειακή Ένωση.

Σχετικά με εταιρεία

Στην εταιρεία μας εργάζονται ειδικοί με πολυετή εμπειρία σε διάφορα κέντρα πιστοποίησης και εργαστήρια δοκιμών εντός της Ρωσίας και της ΕΟΕ. Η KCG προσφέρει στους κατασκευαστές και στους προμηθευτές το πλήρες φάσμα των υπηρεσιών που απαιτούνται για την εισαγωγή των προϊόντων τους στην Τελωνειακή ένωση. Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη: από διαβουλεύσεις και εκτιμήσεις κόστους μέχρι τη βοήθεια για την απόκτηση όλων των τύπων αδειών, προετοιμασία της απαραίτητης τεχνικής τεκμηρίωσης, τεχνικές μεταφράσεις, καθώς και πλήρη υποστήριξη καθ 'όλη τη διάρκεια ισχύς της άδειας που εκδόθηκε. Μεταξύ των τακτικών πελατών μας βρίσκονται τόσο μεγάλοι διεθνείς κατασκευαστές, όσο και τοπικοί εισαγωγείς προϊόντων και μικρές μεμονωμένες επιχειρηματίες.

Με τη βοήθειά μας οι εταιρείες επιλύουν διαφορετικά προβλήματα:

Πραγματοποιούν την αρχική πιστοποίηση για να εισέλθουν τα προϊόντα στην αγορά της Ρωσίας και της Τελωνειακής ένωσης.

Ανανεώνουν τα πιστοποιητικά και τις δηλώσεις που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του Νόμου

Δημιουργούν το σωστό σύστημα εφοδιαστικής, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας

Διορθώνουν τα προβλήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των προϊόντων τους εντός της ΕΟΕ

Δεν έχουμε ένα τυπικό σχέδιο για να συνεργαστούμε με έναν πελάτη. Πιστεύουμε, ότι κάθε εταιρεία έχει προσωπικότητες και απαιτεί προσωπική προσέγγιση από την πλευρά μας για να κατανοήσουμε όλα τα προβλήματα και να προσφέρουμε επιλογές για την επίλυση των καθηκόντων. Για κάθε πελάτη είμαστε έτοιμοι να προετοιμάσουμε ένα μεμονωμένο πρόγραμμα εργασίας που να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του Νόμου. Οι ειδικοί μας είναι πάντα έτοιμοι για να σας βοηθήσουν να βρείτε τη σωστή επιλογή για αδειοδότηση, τη βελτιστοποίηση του χρόνου και του κόστους εργασίας.

Υπηρεσίες

Αν θα συνεργαστείτε μαζί μας, θα λάβετε εξαιρετική εξυπηρέτηση που περιλαμβάνει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών για την εισαγωγή προϊόντων στην επικράτεια της ΕΟΕ και τη μεταγενέστερη κυκλοφορία προϊόντων στην αγορά των χωρών-μελών της ΕΟΕ.

 • 1

  Συμβουλευτική

  Ο κύριος στόχος των υπηρεσιών μας είναι να καθορίσουμε την ανάγκη για υποχρεωτική καταχώρηση των αδειών εισαγωγής προϊόντων και των πωλήσεών τους στη Ρωσία και την ΕΟΕ, να εκτιμήσουμε την πολυπλοκότητα και το κόστος της επεξεργασίας των εγγράφων, να συμβουλεύουμε τους πελάτες μας για όλες τις λεπτομέρειες της νομοθεσίας στον τομέα της τεχνικής ρύθμισης και θα είμαστε στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουμε στην εκτεταμένη εργασία για την προετοιμασία σχετικών εγγράφων.
 • 2

  Εκπροσώπηση συμφερόντων

  Προκειμένου να ζητήσει πιστοποιητικό ή να καταχωρίσει δήλωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των τεχνικών κανονισμών της ΕΟΕ, ο αιτών πρέπει να είναι νομικό πρόσωπο ή μεμονωμένος επιχειρηματίας εγγεγραμμένος σύμφωνα με τη νομοθεσία της EΟΕ και να είναι κατασκευαστής, πωλητής ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που εκτελεί τα καθήκοντα ενός αλλοδαπού κατασκευαστή με βάση της σύμβασης. Συμβουλευτικός Όμιλος KCG μπορεί να προσφέρει στους αλλοδαπούς κατασκευαστές την υπηρεσία εκτέλεσης των καθηκόντων εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου στη Ρωσία και στην ΕΟΕ
 • 3

  Αναζήτηση αξιόπιστων συνεργατών

  Τα τελευταία χρόνια πολλοί μεσάζοντες εμφανίστηκαν στην αγορά υπηρεσιών πιστοποίησης της συμμόρφωσης που παρέχουν πλασματικές υπηρεσίες και πωλούν αμφίβολα έγγραφα ποιότητας, τα οποία στη συνέχεια ακυρώνονται και προκαλούν πολλά προβλήματα στους κατασκευαστές, εισαγωγείς και πωλητές προϊόντων. Είμαστε πολύ προσεκτικοί στη φήμη μας και, προτού συνάψουμε κάποια συμφωνία και να προτείνουμε έναν συνεργάτη στους πελάτες μας, οπωσδήποτε ελέγχουμε τους εταίρους και αναλύουμε τους κινδύνους που πιθανών μπορούν να προκύψουν όταν συνεργαζόμαστε μαζί τους. Εμείς δουλεύουμε μόνο με άμεσες συμφωνίες με διαπιστευμένα πρόσωπα και δεν συνεργαζόμαστε με εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες αμφίβολης ποιότητας.
 • 4

  Τεχνική τεκμηρίωση και μετάφραση

  Η διαδικασία αδειοδότησης ως συνήθως απαιτεί μεγάλο αριθμό ειδικών τεχνικών εγγράφων. Οι ειδικοί μας έχουν μεγάλη εμπειρία και είναι καλά προσανατολισμένη στην τεχνική τεκμηρίωση, με βάση το καθήκον, μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες για την προετοιμασία δικαιολογητικών ασφάλειας, τεχνικές περιγραφές, προδιαγραφές, διαβατήρια, διάφορα εγχειρίδια και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για την απόκτηση των αδειών. Αυτή υπηρεσία παρέχεται με βάση τα δεδομένα που λαμβάνονται από τον πελάτη, μεταφρασμένα και προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας.
 • 5

  Διαδικασία αδειοδότησης

  Ανάλογα με το είδος των αγαθών που σκοπεύετε να εισαγάγετε στη Ρωσία ή στις χώρες της Τελωνειακής Ένωσης (ΕΟΕ), θα αναγκαστείτε να ανταποκριθείτε σε ορισμένες απαιτήσεις χωρίς τις οποίες δεν είναι δυνατή η νόμιμη εισαγωγή των προϊόντων. Αυτές μπορεί να είναι είτε ενιαίες απαιτήσεις για την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης στο πλαίσιο των Τεχνικών Κανονισμών της EΟΕ, είτε άλλες πολλές απαιτήσεις από την εθνική νομοθεσία των χωρών-μελών της Ένωσης: διάφοροι τύποι πιστοποιητικών, δηλώσεις, εκθέσεις, άδειες και άλλα υποχρεωτικά έγγραφα. Βοηθάμε στη σωστή αξιολόγηση απαιτήσεων του Νόμου και στην αναζήτηση της καλύτερης επιλογής για την επεξεργασία των απαραίτητων εγγράφων, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του Νόμου και χωρίς περιττές ανησυχίες για τους πελάτες μας.
 • 6

  Συνοδεία συναλλαγής και ενημέρωση

  Παρέχουμε πλήρη συνοδεία συναλλαγής από την αρχική διαβούλευση για την απόκτηση του απαιτούμενου εγγράφου, αλλά δεν περιοριζόμαστε μόνο σε αυτό. Ενημερώνουμε τους πελάτες σχετικά με τις αλλαγές στη νομοθεσία, συμβάλλουμε στην προσαρμογή της άδειας σε νέες απαιτήσεις ή έγκυρη σύνταξη του νέου έγγραφου, αν αυτό απαιτείται από το Νόμο. Ελέγχουμε την περίοδο ισχύος των εγγράφων, παρακολουθώντας τις ημερομηνίες λήξης τους ή την ημερομηνία του υποχρεωτικού ελέγχου επιθεώρησης. Όλα αυτά είναι απαραίτητα για την έγκαιρη ενημέρωση του πελάτη σχετικά με την ανάγκη λήψης των απαιτούμενων μέτρων για τη δυνατότητα μεταγενέστερης πώλησης των προϊόντων στην επικράτεια της ΕΟΕ.
 • 7

  Ηλεκτρονική υπογραφή για τα νομικά πρόσωπα (ΗΨΥ)

  Κάθε επιχειρηματική διαδικασία του οργανισμού συνοδεύεται από καταχώρηση εγγράφων. Αυτή διαδικασία μπορεί να γίνει γρηγορότερα, ευκολότερα και ασφαλέστερα με χρήση της ηλεκτρονικής ψηφιακής υπογραφής (ΗΨΥ). Θα διευκολύνει στο κύκλο των εγγραφών και θα απλοποιήσει την αλληλεπίδραση με εργολάβους και κυβερνητικούς οργανισμούς. Χάρη στην ΗΨΥ ο κόστος επεξεργασίας και αποθήκευσης των εγγράφων θα μειωθεί. Σύμφωνα με το Άρθ. 64-FZ από 6 Απριλίου 2011 του Νόμου Περί Ηλεκτρονικής υπογραφή, ένα ηλεκτρονικό έγγραφο που πιστοποιείται από αυτή καθίσταται ισοδύναμο με κανονικά υπογεγραμμένα έγγραφα. Χρησιμοποιούνται εντός εταιρείας, μεταφέρονται στους αντισυμβαλλομένους και αποστέλλονται στις Αρχές ελέγχου. Σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται η παροχή παρόμοιου έγγραφου σε χαρτί. Για να συμπληρώσετε μια αίτηση για ηλεκτρονική υπογραφή και να υπολογίσετε το κόστος της, χρησιμοποιήστε τον on-line διαμορφωτή.
!
Οι υπηρεσίες μας δεν περιορίζονται μόνο σε διαβουλεύσεις και βοήθεια στην οργάνωση εργασιών για την απόκτηση διαφόρων τύπων αδειών, έχουμε μεγάλη εμπειρία στον τομέα της επιβεβαίωσης της συμμόρφωσης και είμαστε έτοιμοι να λύσουμε τα προβλήματα κάθε πολυπλοκότητας για την αποτελεσματική χρήση του Νόμου της Ρωσίας και της Τελωνειακής Ένωσης και τη βελτιστοποίηση του κόστους, παραμένοντας στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΦΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΕΝΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΑΣ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ